Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Trường THCS Đồng Hiệp - Tân Phú - Đồng Nai công bố kết quả tự đánh giá KĐCLGD

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

            Nhà trường nhận thức được trong tình hình thực tế hiện nay chất lượng của nhà trường là sự phù hợp với mục tiêu, trong đó đáp ứng được các yêu cầu:

- Trong lĩnh vực giáo dục, “khách hàng” là các yêu cầu của xã hội được xác định cụ thể trong Luật Giáo dục và trong các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

- Chất lượng là sự hoàn thành sứ mạng và mục tiêu do nhà trường đặt ra. Sứ mạng và mục tiêu đó phải phù hợp với yêu cầu của xã hội và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

            Từ đó trường THCS Đồng Hiệp đã xác định rõ việc tự đánh giá của trường nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tác giả: Nguyễn Đăng Trường
Nguồn: Nội bộ
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Tiêu đề website