Công khai theo Thông tư 36 của Bộ GD&ĐT (Thời điểm tháng 9/2019)

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông

                                                              năm học 2018-2019 và thực hiện kế hoạch công khai năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Các phụ lục

Tags: công khai
Tác giả: Nguyễn Đăng Trường
Nguồn: Nội bộ
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Tiêu đề website