Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Đăng Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946252567
  • Email:
   dangtruongtp@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Website: thcsdonghiep.edu.vn thuộc trường THCS Đồng Hiệp

Địa chỉ: Ấp 5, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai

Điện thoại: 02513.629941 - Email: thcsdonghiep.tanphu@dongnai.edu.vn